יום: 9 ביוני 2021

חלוקת זכויות בעסק וזכויות פנסיה בעת גירושיןחלוקת זכויות בעסק וזכויות פנסיה בעת גירושיןניתן להעניק חלק מההטבות והזכויות לפנסיה לבן הזוג לשעבר בצורה של, בין היתר, צו. זכויות פנסיה שלא נרכשו במהלך הנישואין ניתנות לחלוקה גם באותם חוקים כמו במקרי גירושין אחרים, כגון